Kontaktinformasjon

Aikikan Norge er registrert i Enhetsregisteret.

Organisasjonsnummer: 983 515 258

Kontonr: 0532.57.19836

Forretningsadresse:

Aikikan Norge

 

 

E-post: kontakt@aikikan.no