31. mars 2016: Aikikan Norges årsmøte. Innkalling.

28. februar 2016 Aikikan Norges dankollegium. Mer informasjon/Poster.

For å redusere antall aikido-kalendere oppfordrer vi våre klubber til å benytte aikido.no's kalender.