Calvin is cool !


Calvin is cool !

Aikikan Norge er en organisasjon for norske aikidoklubber. Vi har inngått samarbeidsavtale med Norges Kampsportsforbund. Alle våre medlemsklubber er tilknyttet Norges idrettsforbund via Kampsportforbundet.


Styret i Aikikan Norge

  • Magnus Norryd - Styreleder/Økonomi (Sunyata Aikido Dojo Heggedal)
  • Kathrine Myhre Hynne - Nestleder (Renshin Aikido Dojo Horten)
  • Sigfus Sveinsson - Styremedlem (Aikikan Oslo)
  • Mouliko Halén - Styremedlem (Sunyata Aikido Dojo Heggedal)
  • Øyvind Hagelund - Styremedlem (Aikikan Oslo)

Andre verv i Aikikan Norge

  • Valg komite: Haakon B. Martinsen, Tone Gleditsch Stabell
  • Hovedtrener: Mouliko Halén
  • Revisor: Øyvind Hagelund

Medlemsklubber


Lov Aikikan Norge 2023 : Lov Aikikan Norge 2023


For Seminar oversikt i Norge: Kalender Aikido Seminar