For dangraderinger gjelder følgende:

Søknadsskjema for dangradering skal fylles ut og sendes til Graderingskomiteen for Aikikan Norge senest en (1) måned før gradering skal finne sted.

Krav til dangrader for Kobayashi  (gir en oversikt over teknikker og øvelser for graderingseksamineringen).

Bokken Awaze  og  Jo Awaze  (gir en kort beskrivelse av våpenøvelser for graderingseksamineringen til 1. dan).
Kumitachi  og  Kumijo  (gir en kort beskrivelse av våpenøvelser for graderingseksamineringen til 2. dan).

Registrering Aikikai  (application for international yudansha card), skal fylles ut og leveres ved gradering.
Dette gjelder bare for 1. dangradering eller for eventuelt nytt yudansha kort.

Søknad-Aikikai, inneholder to (2) skjema:
1. Application for dan-kyu grading examinations (denne fylles ut og leveres ved hver dangradering).
2. Aikido Headquarters Registration Form (denne fylles ut og leveres bare ved 1. dangradering).

Før gradering kan det være mye å passe på. Vi har derfor laget en huskeliste for kandidater til dangrader.
For søknadsskjemaene til dangrader så er det laget en kort veiledning.